Associació de Centres Turístics Subacuátics Costa Brava Sub

L'Associació de Centres Turístics Subaquàtics Costa Brava Sub es va constituir el març de 1.989.

El seu objectiu és promoure les activitats de busseig a la zona de la Costa Brava, vetllar per la qualitat de les mateixes  i defensar els interessos dels centres associats així com els dels practicants de la immersió esportiva.  

L´Associació de Centres de la Costa Brava és accionista del Patronat de Turisme de la Costa Brava i Pirineus de Girona. Com a tal, forma part del consell d'administració del Patronat, dins del Patronat de Turisme de Girona, l'associació està emmarcada dins del Club de Turisme Nàutic. 

Tots els centres membres d’ aquesta associació pertanyen també a l’Associació Catalana de Centres d’Immersió, i aquesta és alhora membre de la “Asociación Española de Centros de Buceo”.