Cursos PADI Rescue Diver

Un veritable desafiament amb una gran recompensa. Així descrivim el curs PADI Rescue Diver. Partint del que ja has après, aquest curs amplia els coneixements que ja tens sobre com prevenir els problemes i com gestionar-los si succeeixen.

Què aprendràs?

  • Auto rescat.
  • Reconèixer i gestionar l'estrès d'altres bussejadors.
  • Equip i gestió d'emergències.
  • Rescat de bussejadors en pànic.
  • Rescat de bussejadors inconscients.

 

Prerequisits per apuntar-te al curs PADI Rescue Diver:

  • Tenir 12 anys d'edat o més.
  • Estar en possessió de la certificació PADI Adventure Diver (o posseir un certificat equivalent d'una altra organització).
  • Estar entrenat i actualitzat en primers auxilis i RCP dins dels dos anys anteriors (Pregunta al teu instructor sobre els cursos Emergency First Response RCP i primers auxilis