Normes de seguretat

PER FER IMMERSIÓ CAL:

Tenir Titulació o certificació que et capaciti per a la pràctica del busseig Esportiu-Recreatiu, assegurança medica personal + responsabilitat civil a tercers i certificat mèdic realitzat dintre dels dos últims anys
Els menors d’edat necessiten autorització dels pares o tutors i anar acompanyats per un adult amb la qualificació exigida.

SEGUEIX LES NORMES DE SEGURETAT EN BUSSEIG:

 1. Planifica la immersió d’acord amb el nivell més baix  del bussejador del teu grup o parella. Tingues en compte les condicions de la mar i escolta els consells del personal tècnic dels centres d'immersió, bons coneixedors de la zona.
 2. La immersió en solitari està prohibida. Cal bussejar sempre com a mínim en parella. Si vens sol, el personal del centre d'immersió et buscarà un company.  
 3. Tots els capbussadors amb titulació-certificació de primer nivell han d’anar acompanyats per un capbussador de nivell superior o del personal tècnic del centre d’immersió.
 4. L’equip individual mínim per fer immersió inclou,  màscara, aletes, regulador a demanda, sistema alternatiu de subministrament de gas, ampolla, sistema de subjecció de l’ampolla, sistema de flotació, sistema de llast amb alliberament ràpid, sistemes de medició de subministrament d’aire, fondària, temps i exposició al gas inert, vestit de busseig, ganivet o sistema de tall.
 5. Verifica sempre el correcte funcionament de tot l’equip i el nivell d’aire abans de començar cada immersió.
 6. Per fer immersió amb ampolla pròpia o utilitzar el servei de compressors del centre, cal acreditar que l’ampolla compleix amb les normes de seguretat obligatòries: contrast cada 3 anys  i la inspecció visual en vigor.
 7. Respecta sempre els límits de profunditat pels quals estàs entrenat i certificat.
 8. Durant la immersió, el bussejador és responsable de la gestió de l'aire. Comprova-ho regularment.
 9. Planifica sempre la immersió dins la corba de seguretat
 10.  En tots els casos, la fondària màxima per al busseig Esportiu- Recreatiu és de 40m.
 11. Sovint les immersions es realitzen en espais protegits o d’alt valor natural. Recorda que no pots tocar ni recollir cap espècie del fons marí ni donar menjar als peixos.
 12. Cal conèixer i respectar sempre la normativa sobre el busseig a Catalunya.

 I RECORDA:

MAI no fem immersió si ens trobem malament físicament o psíquicament, incloent estats de tensió, ansietat, cansament, etc. Mai no fem immersió en estat d’embriaguesa ni si hem ingerit drogues o similars.

EN CAS D’EMERGÈNCIA…

112 (Emergències 24h.)

972 60 01 60 HOSPITAL DE PALAMÓS – Cambra hiperbàrica

CANAL 16 VHF (Capitania Marítima)